Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Krótki opis projektu

Przedmiotem projektu ENERGIS jest budowa energooszczędnego, "inteligentnego" budynku dydaktyczno-laboratoryjnego zasilanego z odnawialnych źródeł energii docelowo na potrzeby Wydziału Inżynierii Środowiska. Budynek ten zostanie usytuowany w ciągu istniejących obiektów dydaktyczno-laboratoryjnych, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach i połączony z nim łącznikiem. Architektonicznie będzie stanowił uzupełnienie istniejących obiektów, a jednocześnie odpowiednią formą wizualną złamie monotonię obecnej zabudowy.

Wymiary obiektu: wysokość 19,95 m, z podpiwniczeniem, powierzchnia całkowita: 6 288,92 m2 ; użytkowa: 5 121,24 m2; kubatura: 23 366,51 m3.

 

Efektem końcowym projektu będzie budynek z salami dydaktycznymi (w sumie 22 sale, w tym: wykładowe, audytoryjne, ćwiczeniowo-projektowe, seminaryjne, pracownie komputerowe, sale laboratoryjne i sala prezentacyjna), pomieszczeniami biurowymi, zapleczy laboratoryjnych oraz pokojami dla wykładowców kierunku inżynierii środowiska, który w przyszłości usamodzielni się jako Wydział Inżynierii Środowiska. Jedna z sal dydaktycznych (na IV piętrze) połączona z tarasem zewnętrznym przystosowana zostanie do prezentacji zastosowanych w przedmiotowym obiekcie nowoczesnych rozwiązań z jednoczesną możliwością obserwacji i bieżącego monitoringu efektów energooszczędnych oraz zastosowanych rozwiązań automatyki, sterowania, bilansów zysków i strat energetycznych oraz parametrów środowiska, gdzie będzie można obserwować i sterować pracę zastosowanych urządzeń i nowatorskich rozwiązań w zakresie pracy baterii fotowoltaicznych, solarów i pomp ciepła. Sale dydaktyczne, pomieszczenia biurowe, zapleczy laboratoryjnych oraz pokoje dla wykładowców, a także hole, korytarze, łącznik oraz sala klubowa (dla studentów i wykładowców zlokalizowana na parterze) zostaną wyposażone w zabudowy stałe i meble oraz stanowiska komputerowe i multimedialny sprzęt audiowizualny, umożliwiający prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami, w tym doktorantami, jak również prowadzenie badań naukowo-badawczych z udziałem studentów, w tym doktorantów w ramach prac indywidualnych lub studiów III stopnia.

 

Inwestycja w pełni wykorzystana zostanie do rozwijania procesu dydaktycznego oraz bieżących badań naukowych z udziałem studentów, w tym doktorantów (studentów III stopnia). Cały obiekt jako przykład budynku inteligentnego wykorzystującego najnowocześniejsze energooszczędne technologie dla zasilania w media, nowatorskie rozwiązania pozyskiwania i akumulowania ciepła oraz nowoczesne technologie informacyjne dla celów sterowania i monitoringu sam w sobie stanowić będzie interdyscyplinarne laboratorium. Ponadto w budynku będą zlokalizowane cztery nowoczesne technologicznie laboratoria dydaktyczno-naukowe, tj.: odnawialnych źródeł energii, systemów inteligentnych, wymiany i odzysku ciepła, a także w wymiarze nano laboratorium poznawcze ekoinżynierii zagadnień wpływających min. na globalną problematykę zmniejszenia ocieplenia klimatu i redukcji stężenia CO2. Laboratoria stanowić będą zaplecze dydaktyczno-naukowe głównie dla potrzeb studiów magisterskich i doktoranckich kierunków: inżynierii środowiska, budownictwa, elektrotechniki oraz automatyki i robotyki, ale ze względu na interdyscyplinarny charakter zagadnień będą również udostępniane innym zespołom badawczym Uczelni i studentom praktycznie wszystkich kierunków realizowanych w PŚk.

Okres trwania projektu:
01.01.2009 - 31.03.2010 - Faza wstępna
01.04.2010 - 31.03.2012 - Faza realizacji
01.04.2012 - 31.12.2012 - Faza końcowa

© DESIGN 69 - tworzenie stron www