Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Kontakt

 

BIURO PROJEKTU ENERGIS:
Politechnika Świętokrzyska
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce
Hala "A", pok. nr 2.20
Energis, pok. nr 3.09a
tel./fax.: (41) 34 24 774
e-mail: energis@tu.kielce.pl

 

ZESPÓŁ DO SPRAW REALIZACJI PROJEKTU ENERGIS:

Kierownik Projektu - dr. hab. inż. Jerzy Zb. Piotrowski, prof. PŚk
tel.: (41) 34 24 855
e-mail: piotrowski@tu.kielce.pl

Asystent Kierownika projektu - mgr inż. Aneta Krężelewska
tel.: (41) 34 24 774
e-mail: a.krezelewska@tu.kielce.pl

Koordynator inwestycji ds. technicznych - mgr inż. Radosław Zaborek
tel.:
e-mail: zaborek@tu.kielce.pl 

Samodzielny referent ds. administracji - mgr Mariola Majchrzak
tel.:
e-mail: mmajchrzak@tu.kielce.pl

Specjalista ds. księgowości - Halina Zagnińska
tel.: (41) 34 24 166
e-mail: hzagninska@tu.kielce.pl

Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno - budowlanej - mgr inż. Jerzy Mazur
tel.:
e-mail: j.mazur@tu.kielce.pl

Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży instalacji sanitarnych - mgr inż. Grzegorz Puchała
tel.:
e-mail: g.puchala@tu.kielce.pl

Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży instalacji elektrycznych i teletechnicznych - mgr inż. Paweł Morusiewicz
tel.:
e-mail: p.morusiewicz@tu.kielce.pl

Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży geologiczno-hydrogeologicznej
- mgr inż. Ryszard Knapczyk
tel.:
e-mail: ryszard.k.knapczyk@interia.pl

Inżynier budowy - mgr inż. arch. Michał Szczukiewicz

Samodzielny referent ds. wyposażenia laboratoryjnego - mgr Judyta Piórczyk
tel.:
e-mail: jpiorczyk@tu.kielce.pl

Koordynator ds. wyposażenia laboratoryjnego - mgr inż. Stanisław Szewczyk
tel.:

© DESIGN 69 - tworzenie stron www