Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Zatrudnienie inżyniera budowy

Od 1 listopada 2010 r. szeregi zespołu Energis zasilił zatrudniony inżynier budowy.

W zespole Energis jako inżynier budowy w efekcie przeprowadzonego konkursu na to stanowisko zatrudnienie znalazł mgr inż. arch. Michał Szczukiewicz.

© DESIGN 69 - tworzenie stron www