Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Zatrudnienie inspektorów nadzoru inwestorskiego

Od 1 października 2010 r. pracę przy realizacji budynku Energis rozpoczęło trzech inspektorów nadzoru inwestorskiego.

Inspektorzy zatrudnieni zostali na podstawie przeprowadzonego konkursu na te stanowiska.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno - budowlanej - mgr inż. Jerzy Mazur

Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży instalacji sanitarnych - mgr inż. Grzegorz Puchała

Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży instalacji sanitarnych - mgr inż. Paweł Morusiewicz

© DESIGN 69 - tworzenie stron www