Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Wmurowano kamień węgielny

23 marca 2011r. odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek Energis Politechniki Świętokrzyskiej.

Ceremonia ta miała miejsce w murach wznoszonego budynku Energis. W symbolicznej skrzynce umieszczono akt wmurowania kamienia węgielnego oraz symbole złożone przez obecne na uroczystości osobistości:

  • prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego złożyła godło państwowe;
  • prof. Stanisław Adamczak, Rektor Politechniki Świętokrzyskiej złożył symbol Politechniki Świętokrzyskiej;
  • dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski, prof. PŚk, Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska złożył posążek naukowca;
  • ks. biskup ordynariusz prof. Kazimierz Ryczan złożył płaskorzęźbę kieleckiego Wzgórza Katedralnego;
  • Bożentyna Pałka-Koruba, Wejewoda Świętokrzyski złożyła płaskorzęźbę klasztoru na Świętym Krzyżu;
  • Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego złożył herb województwa świętokrzyskiego;
  • Wojciech Lubawski, Prezydent Miasta Kielce złożył herb miasta Kielce;
  • przedstawiciel Wykonawcy - firmy Dorbud S.A. złożył symboliczną kielnię.

Skrzynka z symbolami i aktem zamkniętym w szczelnej metalowej tubie, poświęcona przez ks. biskupa, została umieszczona w ścianie budynku przy głównym wejściu do gmachu. Całość zwieńczyła granitowa tablica, która po zakończeniu robót budowlanych zostanie obsadzona od zewnętrznej strony ściany.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości w galerii.

© DESIGN 69 - tworzenie stron www