Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Seminarium naukowe

W dniu 28.10.2011 r. odbyło się w siedzibie Politechniki Świętokrzyskiej seminarium naukowe pn. "Nowoczesne technologie w budownictwie na przykładzie Energis-inteligentnego budynku dydaktyczno-laboratoryjnego Politechniki Świętokrzyskiej".

© DESIGN 69 - tworzenie stron www