Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Nominacja do nagrody Fundusze i Nauka

Projekt Energis został nominowany do nagrody w ogólnopolskim konkursie "Fundusze i Nauka" w kategorii "Infrastruktura szkolnictwa wyższego"

 

6 lipca 2010 r., Politechnika Świętokrzyska zgłosiła projekt pn. „ENERGIS - Budynek Dydaktyczno - Laboratoryjny Inżynierii Środowiska, Politechnika Świętokrzyska Kielce" do udziału w ogólnopolskim konkursie „Fundusze i nauka", w kategorii „Infrastruktura szkolnictwa wyższego", zorganizowanym przez Fundację ProRegio w partnerstwie z firmą Smartlink.

Konkurs był skierowany do instytucji naukowych, jednostek badawczo-rozwojowych oraz szkół wyższych, a jego celem było wyłonienie najlepszych projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich, które przyczyniły się do rozwoju nauki w Polsce.

 

16 sierpnia 2010 r., Kapituła ogólnopolskiego konkursu „Fundusze i Nauka" wyłoniła najlepsze projekty spośród 54 nadesłanych w obszarze trzech konkursowych kategorii:

I. „Infrastruktura szkolnictwa wyższego"

II. „Komercjalizacja badań"

III. „Wspomaganie rozwoju kompetencji pracowników instytucji badawczych"

 

Kapituła zadecydowała o przyznaniu 14 wyróżnień oraz 9 nominacji. Jedna z nominacji przypadła Politechnice Świętokrzyskiej za projekt „ENERGIS - Budynek Dydaktyczno-Laboratoryjny Inżynierii Środowiska, Politechnika Świętokrzyska Kielce" w kategorii „Infrastruktura szkolnictwa wyższego".

 

Członkami Kapituły konkursu „Fundusze i Nauka" byli:

  • Przewodnicząca Elżbieta Książek, zastępca dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego
  • Dr Olaf Gajl, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji
  • Justyna Cięgotura, dyrektor ds. transferu technologii Fundacji ProRegio
  • Katarzyna Kochańska-Linowska, reprezentująca Departament Informacji, Promocji i Szkoleń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
  • Marcin Kardas, przedstawiciel Departamentu Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Hubert Zobel, przedstawiciel Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.proregio.org.pl   w zakładce Projekty

oraz w publikacji albumowej pn. „Fundusze i nauka. Dobre projekty" wydanej przez Fundację ProRegio i firmę Smartlink pod adresem http://proregio.org.pl/pl_PL/upper_menu/publikacje (na str. 16 i 17 znajduje się informacja o ENERGIS).

 

© DESIGN 69 - tworzenie stron www