Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Konstrukcja kondygnacji podziemnych

Wykorzystując sprzyjające warunki atmosferyczne Wykonawca po wykonaniu fundamentowania przystąpił do wykonywania konstrukcji elementów piwnic.

Zewnętrzne ściany nośne, cztery wewnętrzne ściany usztywniające, słupy oraz szachty windowe wykonane będą jako konstukcje żelbetowe monolityczne wylewane w deskowaniu na placu budowy. W analogiczny sposób wykonywane są stropy.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

© DESIGN 69 - tworzenie stron www