Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Konkurs na stanowisko inspektorów nadzoru inwestorskiego

Politechnika Świętokrzyska ogłasza konkurs na trzy stanowiska inspektorów nadzoru inwestorskiego, w ramach realizacji projektu Energis.

 

Informacje dotyczące wymagań, formy zatrudnienia i potrzebnych do złożenia dokumentów zamieszczono poniżej.

 

Konkurs na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej.

Konkurs na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej i teletechnicznej.

Konkurs na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacji sanitarnych.

 

Dokumenty należy składać do dnia 6 sierpnia 2010 r. (decyduje data wpłynięcia podania).

© DESIGN 69 - tworzenie stron www