Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Gaudeamus w Energis 08.10.2012 r.

Dnia 8 października 2012 r., Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, uroczyście zainaugurowała rok akademicki 2012/2013  otwarciem nowego obiektu dydaktyczno-laboratoryjnego ENERGIS dla najmłodszego Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki.

Niniejsza uroczystość zgromadziła kadrę naukową uczelni, pracowników, studentów oraz przedstawicieli uczelni w kraju, najważniejszych instytucji i urzędów w regionie. Wśród zgromadzonych gości znaleźli się Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP,  a także wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, prezydent Kielc Wojciech Lubawski, Grzegorz Świercz, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Jan Maćkowiak, członek Zarządu województwa świętokrzyskiego.

Nowy gmach poświęcił ks. biskup Kazimierz Ryczan.

Obiekt ENERGIS powstał dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji projektu pn.: „Energis - Budynek Dydaktyczno-Laboratoryjny Inżynierii Środowiska, Politechnika Świętokrzyska Kielce", na podstawie umowy  o dofinansowaniu nr UDA-POIS.13.01-047/08-00, zawartej w dniu 22.12.2009 r. z późn. zm.

ENERGIS to budynek nowoczesny, inteligentny, energooszczędny o powierzchni ponad 4800 m kw.   z 22 salami dydaktycznymi - znajdują się w nim sale ćwiczeniowo-projektowe, seminaryjne, audytoryjne, pracownie komputerowe, dydaktyczne, a co najważniejsze w pełni wyposażone w nowoczesny sprzęt, aparaturę i pomoce dydaktyczne cztery nowoczesne laboratoria - odnawialnych źródeł energii; systemów inteligentnych; regulacji, wymiany i odzysku ciepła oraz nano-i ekoinżynierii.

© DESIGN 69 - tworzenie stron www