Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Energis w galerii projektów na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Budynek „Energis" znalazł się na 33 miejscu w galerii projektów na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakładce „Fundusze Europejskie - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko".

Na stronach Ministerstwa została uruchomiona galeria 39 nowo wybudowanych oraz powstających obiektów finansowanych w ramach projektów XIII osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko "Infrastruktura szkolnictwa wyższego".

Link do galerii.

© DESIGN 69 - tworzenie stron www