Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Akceptacja dokumentacji projektowej

W dniu 7 września 2010 r. podpisano protokół dopuszczający przedłożony projekt do realizacji.

W okresie od 16 sierpnia 2010 r. do dnia 6 września 2010 r. ze strony Zamawiającego powołana komisja sprawdzała i weryfikowała przekazaną przez Wykonawcę wielobranżowa dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy budynku dydaktyczno-laboratoryjnego z łącznikiem Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej.

Efektem weryfikacji było podpisanie w dniu 7 września 2010 r. protokołu akceptacji dokumentacji projektowej (z uwagami) i dopuszczenie jej do realizacji.

© DESIGN 69 - tworzenie stron www